Nabízené služby

Služby laboratoře hygieny půdy a odpadů

Laboratoře hygieny půdy a odpadů jsou držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA na tyto činnosti:

odběry vzorků kalů, písků, půd a bioodpadů

mikrobiologické zkoušky kalů, písků, bioodpadů a zemin, organominerálních hnojiv a substrátů a ovzduší

ekotoxikologické zkoušky výluhů stavebních materiálů a odpadů

chemické zkoušky ve výluzích půd, písků, odpadních materiálů, kalů

stanovení rtuti v pevných vzorcích v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení

Laboratorní analýzy včetně odběrů vzorků jsou realizovány na základě předem vybavené objednávky. V případě dotazů kontaktujte prosím laboratoř telefonicky na tel.: 267 082 456.

 

Nejistoty měření a laboratorní nejistoty jsou poskytovány pouze na výslovné vyžádání zákazníka.

 

Nabízené služby laboratoře:

Odběr vzorků pro mikrobiologické rozbory (analýzy půdy a písků dětských pískovišť)

Odběr vzorků odpadů, kalů, sedimentů a upravených bioodpadů

Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby – obnovovací metoda

Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna – akutní toxicita

Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas

Zkouška inhibice růstu kořene hořčice bílé

Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivačně

Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli kultivačně

Stanovení intestinálních enterokoků kultivačně

Stanovení Clostridium perfringens a ostatních klostridií kultivačně

Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli metodou Colilert

Stanovení inhibičního účinku na světelnou emisi Aliivibrio fischeri

Stanovení životaschopných mikroorganismů pomocí stěrů a kontaktních ploten

Test inhibice růstu kořene salátu Lactuca sativa

Stanovení počtu bakterií rodu Salmonella metodou membránové filtrace