Projekty Oddělení hygieny vody

Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Evidenční číslo: TL0300025

Doba řešení: 7/2020 – 12/2023

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Éta

Partneři:

  • Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí (Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.)
  • Státní zdravotní ústav (MUDr. František Kožíšek, CSc.)
  • Idealab, s.r.o. (PhDr. Radek Váňa, Ph.D.)
  • Asociace pro vodu ČR z.s. (Mgr. Jiří Paul, MBA.)

Představení projektu:

Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat. Bude provedena analýze poptávky po balené vodě a preferencí vůči vodě kohoutkové. Preference a postoje spotřebitelů budou zjištěny s pomocí několika vln reprezentativních dotazníkových šetření, které budou zahrnovat randomizované intervence. Budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody (návrh novely 98/83/ES), která budou začleněna do přípravy strategie nelegislativní povahy. Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře.