Projekty Oddělení hygieny vody

Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České republice

Evidenční číslo: TD03000155

Doba řešení: 2016 – 2017

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Omega

Partneři:

  • Státní zdravotní ústav (MUDr. František Kožíšek, CSc.)
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.)

Představení projektu: Obecným cílem projektu bylo podpořit úspěšné zavedení rizikové analýzy do výroby a distribuce pitné vody v ČR a tím zvýšit bezpečnost zásobování pitnou vodou. V současné době je riziková analýza nejlepším nástrojem k zajištění bezpečnosti zásobování a jako taková je intenzivně propagována WHO a později také Evropskou komisí – v říjnu 2015 byla vydána novela směrnice 98/83/ES, která již rizikovou analýzu (tzv. posouzení rizik), obsahuje.

Konkrétní cíle projektu

a) zmapovat současný způsob hodnocení rizik a s tím související připravenost českých výrobců pitné vody přijmout a začlenit nový požadavek rizikové analýzy do praxe, včetně jejich požadavků a potřeb,

b) připravit návrh optimálního začlenění tohoto nového nástroje do české legislativy.

 

Výsledky projektu

Připravenost českého vodárenství k přijetí rizikové analýzy a podmínky úspěšného přijetí

Baudišová D. Metody mikrobiologického rozboru vody (příručka pro hydroanalytické laboratoře). Výzkum pro praxi, sešit 65. Vydal výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha 2017. 124 str., ISBN 978-80-87402-61-0. 124 str. (na stránkách VÚV T.G.M.)

 

Blok přenášek na konferenci Pitná voda 2016, Tábor

Jeligová H., Baudišová D., Pumann P., Kožíšek F. Nová legislativa a její požadavky na rizikovou analýzu při výrobě pitné vody. In: Sborník z 13. ročníku konference PITNÁ VODA 2016, konané v Táboře 23.-26.5.2016; str. 125-130. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2016; ISBN 978-80-905238-2-1.

Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H. Aktuální přehled rizikové analýzy resp. plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou: obsah, výhody zavedení, odborná podpora a rozšíření. In: Sborník z 13. ročníku konference PITNÁ VODA 2016, konané v Táboře 23.-26.5.2016; str. 131-138. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2016; ISBN 978-80-905238-2-1.

Paul J., Pumann P., Kožíšek F., Jeligová H. Odhad nákladů na zavedení rizikové analýzy. In: Sborník z 13. ročníku konference PITNÁ VODA 2016, konané v Táboře 23.-26.5.2016; str. 139-146. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2016; ISBN 978-80-905238-2-1.

Kožíšek F. Chlorování vody a kvalitativní havárie v Dejvicích a Novém Boru v roce 2015. In: Sborník z 13. ročníku konference PITNÁ VODA 2016, konané v Táboře 23.-26.5.2016; str. 147-152. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2016; ISBN 978-80-905238-2-1.

Kožíšek F. Co se událo v americkém Flintu a v české Trnové a jaké to má paralely. In: Sborník z 13. ročníku konference PITNÁ VODA 2016, konané v Táboře 23.-26.5.2016; str. 153-158. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2016; ISBN 978-80-905238-2-1.

 

Blok přenášek na konferenci Vodárenská biologie 2017, Praha

Jeligová H., Kožíšek F., Pumann P., Baudišová D. Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analýzy. In: Říhová Ambrožová J., Pecinová A. (ed). Sborník konference Vodárenská biologie 2017, 1.-2.2.2017, Praha, str. 9-14. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim. ISBN 978-80-86832-98-2.

Pumann P. Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik. In: Říhová Ambrožová J., Pecinová A. (ed). Sborník konference Vodárenská biologie 2017, 1.-2.2.2017, Praha, str. 15-19. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim. ISBN 978-80-86832-98-2.

Baudišová D. Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě. In: Říhová Ambrožová J., Pecinová A. (ed). Sborník konference Vodárenská biologie 2017, 1.-2.2.2017, Praha, str. 20-23. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim. ISBN 978-80-86832-98-2.