Projekty Oddělení hygieny vody

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Evidenční číslo: TJ02000091

Doba řešení: 3/2019 – 2/2021

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Zéta

Partněři:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. (Ing. Václava Maťašovská)
  • Státní zdravotní ústav (Mgr. Filip Kothan)

Představení projektu: Cílem projektu bylo pomocí kombinace dat z dálkového průzkumu Země a pozemního šetření (měření provedená v rámci řešení projektu a data z existujícího sledování koupacích vod), za využití relevantních metod a nástrojů, identifikovat rozsah a intenzitu znečistění (především masového rozvoje řas a sinic) vodních ploch využívaných pro koupaní. Výsledky tohoto projektu jsou shrnuty do webové mapové aplikace, Atlasu koupacích míst a dalších odborných publikací a představeny na různých odborných akcích.

Výsledky projektu: Projekt je prezentován na internetových stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského (https://www.vuv.cz/vyuziti-metod-dalkoveho-pruzkumu-zeme-pro-monitoring-stavu-a-kvality-koupacich-mist-v-ceske-republice/ a https://dibavod.cz/201/vyuziti-metod-dalkoveho-pruzkumu-zeme-pro-monitoring-stavu-a-kvality-koupacich-mist-v-ceske-republice.html), kde je k dispozici mapová prohlížečka, atlas koupacích vod a článek z časopisu VTEI. Dalším výsledkem projektu bylo monotematické číslo časopisu AHEM.