Projekty Oddělení hygieny vody

Využití metod molekulární biologie k identifikaci zdrojů znečištění v koupacích vodách

Evidenční číslo: TJ04000132

Doba řešení: 5/2020 – 4/2022

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program ZÉTA

Příjemce projektu (řešitel):

Státní zdravotní ústav (RNDr. Šárka Bobková, Ph.D.)

Představení projektu:

Náplní projektu bylo vyhodnotit možnosti alternativních postupů (molekulárně biologických metod – PCR, qPCR; kultivace na TBX mediu) jako doplňkových metod při analýzách koupacích vod. Dalším cílem bylo zhodnotit použití molekulárních metod i dalších možných chemických indikátorů (kofein, močovina) při zjišťování původu znečištění (humánní, zvířecí vs. přírodní). Získané poznatky byly shrnuty v monotématickém čísle časopisu AHEM a část týkající se hledání původu znečištění pomocí molekulárních metod též v článku publikovaném v časopise VTEI. Dále byla také akreditována metoda stanovení E. coli pomocí qPCR v matrici koupací voda (náhled SOP, příloha osvědčení o akreditaci) a na Ministerstvo zdravotnictví byl odevzdán podklad pro metodické doporučení „Hodnocení výsledků mikrobiologických rozborů v povrchových vodách ke koupání“, které bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 5/2023.