Oddělení biostatistiky

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat

Vedoucí NRC: RNDr. Marek Malý, CSc.

Kontakt: Tel.: 267 082 329, e-mail: marek.maly@szu.cz

Ing. Helena Šebestová, tel.: +420 607 057 810, e-mail: helena.sebestova@szu.cz
Mgr. Iva Vlčková, tel.: +420 267 082 515, e-mail: iva.vlckova@szu.cz

Charakteristika činnosti

Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat (NRC) se podílí na provozu a rozvoji Informačního systému infekční nemoci (ISIN) jako systému surveillance infekčních nemocí v ČR a na poskytování dat do celoevropských či celosvětových systémů (The European Surveillance System v Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí, databáze WHO, aj.). NRC připravuje pravidelné přehledy výskytu infekčních onemocnění, které jsou publikovány především v časopise Zprávy CEM a na webových stránkách SZÚ. NRC dále v úzké spolupráci s dalšími pracovišti SZÚ, především Oddělením biostatistiky a Oddělením epidemiologie infekčních nemocí Centra epidemiologie a mikrobiologie připravuje jednorázové samostatné analýzy, informace a odborné podklady pro Ministerstvo zdravotnictví, KHS, pracoviště SZÚ a externí žadatele. NRC se účastní na vytváření a zajišťování programů surveillance  vybraných infekčních onemocnění, poskytuje datovou podporu zejména odborným centrům SZÚ a národním referenčním laboratořím a podílí se na publikacích a dalších odborných výstupech.


NRC působí v rámci oddělení:

Oddělení biostatistiky
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí