Seznam čísel AHEM od roku 1971

AHEM 1/2011

Základy hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a odborné způsobilosti v rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví

 

Text slouží jako studijní materiál pro účastníky Přípravného kurzu k autorizaci HRA.

 

Přístup pro ostatní zájemce

Cena přístupu: 286 Kč vč. DPH

Objednávky zasílejte e-mailem na vaclava.novakova@szu.cz nebo na poštovní adresu:

Státní zdravotní ústav
Středisko vědeckých informací
redakce časopisu AHEM
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

Číslo AHEM 1/2011 je přístupné pouze na základě přiděleného přístupového hesla po provedení finanční úhrady.

Soubory ke stažení