Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Seznam růstových grafů ke stažení

Publikované referenční růstové grafy jsou ke stažení volně k dispozici.

Zveřejněné (grafické) dílo je chráněno autorským právem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jakákoliv jeho zneužití či manipulace s ním, zejména změna jeho grafického vzhledu či textu, uvádění nepravých údajů k němu, apod., jsou zcela nepřípustné. je nutno dle platné citační normy řádně citovat konkrétní webové stránky Státního zdravotního ústavu jako zdroj převzatých růstových grafů.

BMI_Chlapci.pdf BMI_Chlapci.pdf (101,77 KB)
BMI_Divky.pdf BMI_Divky.pdf (101,50 KB)
HMOTNOST_Chlapci.pdf HMOTNOST_Chlapci.pdf (95,56 KB)
HMOTNOST_Divky.pdf HMOTNOST_Divky.pdf (94,76 KB)
HMOTNOST_K_TV_Chlapci_50_100cm.pdf HMOTNOST_K_TV_Chlapci_50_100cm.pdf (69,78 KB)
HMOTNOST_K_TV_DIVKY_50_100cm.pdf HMOTNOST_K_TV_DIVKY_50_100cm.pdf (67,78 KB)
OBVOD_BOKU_Chlapci.pdf OBVOD_BOKU_Chlapci.pdf (79,87 KB)
OBVOD_BOKU_Divky.pdf OBVOD_BOKU_Divky.pdf (79,66 KB)
OBVOD_BRICHA_Chlapci.pdf OBVOD_BRICHA_Chlapci.pdf (80,68 KB)
OBVOD_BRICHA_Divky.pdf OBVOD_BRICHA_Divky.pdf (79,13 KB)
OBVOD_BRICHA_K_TV_Chlapci.pdf OBVOD_BRICHA_K_TV_Chlapci.pdf (90,01 KB)
OBVOD_BRICHA_K_TV_Divky.pdf OBVOD_BRICHA_K_TV_Divky.pdf (93,30 KB)
OBVOD_HLAVY_Chlapci_0_18let.pdf OBVOD_HLAVY_Chlapci_0_18let.pdf (83,50 KB)
OBVOD_HLAVY_Chlapci_0_3roky.pdf OBVOD_HLAVY_Chlapci_0_3roky.pdf (75,23 KB)
OBVOD_HLAVY_Divky_0_18let.pdf OBVOD_HLAVY_Divky_0_18let.pdf (82,77 KB)
OBVOD_HLAVY_Divky_0_3roky.pdf OBVOD_HLAVY_Divky_0_3roky.pdf (74,48 KB)
OBVOD_PAZE_Chlapci_0_18let.pdf OBVOD_PAZE_Chlapci_0_18let.pdf (80,34 KB)
OBVOD_PAZE_Chlapci_0_3roky.pdf OBVOD_PAZE_Chlapci_0_3roky.pdf (75,04 KB)
OBVOD_PAZE_Divky_0_18let.pdf OBVOD_PAZE_Divky_0_18let.pdf (78,95 KB)
OBVOD_PAZE_Divky_0_3roky.pdf OBVOD_PAZE_Divky_0_3roky.pdf (73,71 KB)
TELESNA_VYSKA_Chlapci_0_18let.pdf TELESNA_VYSKA_Chlapci_0_18let.pdf (81,92 KB)
TELESNA_VYSKA_Chlapci_0_2roky.pdf TELESNA_VYSKA_Chlapci_0_2roky.pdf (75,06 KB)
TELESNA_VYSKA_Divky_0_18let.pdf TELESNA_VYSKA_Divky_0_18let.pdf (80,85 KB)
TELESNA_VYSKA_Divky_0_2roky.pdf TELESNA_VYSKA_Divky_0_2roky.pdf (73,67 KB)

Kozni_rasa_nad_bicepsem_Chlapci.pdf Kozni_rasa_nad_bicepsem_Chlapci.pdf (36,72 KB)

Kozni_rasa_nad_bicepsem_Divky.pdf Kozni_rasa_nad_bicepsem_Divky.pdf (36,45 KB)

Kozni_rasa_nad_tricepsem_Chlapci.pdf Kozni_rasa_nad_tricepsem_Chlapci.pdf (36,14 KB)

Kozni_rasa_nad_tricepsem_Divky.pdf Kozni_rasa_nad_tricepsem_Divky.pdf (34,96 KB)

Kozni_rasa_na_stehne_Chlapci.pdf Kozni_rasa_na_stehne_Chlapci.pdf (37,22 KB)

Kozni_rasa_na_stehne_Divky.pdf Kozni_rasa_na_stehne_Divky.pdf (36,54 KB)

Kozni_rasa_subscapulare_Chlapci.pdf Kozni_rasa_subscapulare_Chlapci.pdf (35,54 KB)

Kozni_rasa_subscapulare_Divky.pdf Kozni_rasa_subscapulare_Divky.pdf (35,16 KB)

Kozni_rasa_suprailiacale_Chlapci.pdf Kozni_rasa_suprailiacale_Chlapci.pdf (35,26 KB)

Kozni_rasa_suprailiacale_Divky.pdf Kozni_rasa_suprailiacale_Divky.pdf (35,92 KB)

Podil_tukove_slozky_ze_2_ ras_Chlapci.pdf Podil_tukove_slozky_ze_2_ ras_Chlapci.pdf (35,85 KB)

Podil_tukove_slozky_ze_2_ ras_Divky.pdf Podil_tukove_slozky_ze_2_ ras_Divky.pdf (35,10 KB)

Soucet_ctyr_ ras_Chlapci.pdf Soucet_ctyr_ ras_Chlapci.pdf (37,02 KB)

Soucet_ctyr_ ras_Divky.pdf Soucet_ctyr_ ras_Divky.pdf (37,19 KB)

Problematice růstu a vývoje se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.