Kampaně a dny podporující zdraví

Dny podporující zdraví 2023

4.2.                                   Světový den boje proti rakovině

3.3.                                   Světový den sluchu

6.3.                                   Světový den jódu

8.3.                                   Mezinárodní den žen

20.3.                                 Světový den ústního zdraví

7.4.                                    Světový den zdraví

23.-29.4.                          Evropský imunizační týden

5.5.                                    Světový den hygieny rukou

17.5.                                  Světový den hypertenze

31.5.                                  Světový den bez tabáku

28.7.                                  Světový den hepatitidy

1.-.7.8.                               Světový týden kojení

21.9.                                  Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

29.9.                                  Světový den srdce

10.10.                                Světový den duševního zdraví

16.10.                                Světový den výživy

17.10.                                Světový den úrazů

20.10.                               Světový den osteoporózy

14.11.                                Světový den diabetu

15.11.                                Světový den CHOPN

18.11.                                Evropský antibiotický den

18.-24.11.                         Světový antibiotický týden

20.-27.11.                         Evropský testovací týden (HIV/AIDS)

1.12.                                   Světový den boje proti AIDS