Programy zkoušení způsobilosti pro vodu

Odběry vzorků – bazény

Účel programu: Program je zaměřen na hodnocení způsobu provedení odběru vzorku bazénové vody pro stanovení ukazatelů v rozsahu vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. (Příloha č. 8) a provedení stanovení ukazatelů měřených na místě (volný a vázaný chlor, pH).

Koordinátor programu: Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., tel.: 267082514, e-mail: lenka.mayerova@szu.cz

Informace k aktuálně probíhajícímu programu: V roce 2024 je plánováno jedno kolo, které se uskuteční 13. února 2024 v Praze (plavecký stadion SK Slavia Praha).

Starší zprávy a prezentace: Program je pořádán od roku 2003. Ze starších programů jsou k dispozici závěrečné zprávy od roku 2013.