Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/01-1/rok Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro mikroskopii a kultivaci rodu Mycobacterium.


Účelem zkoušení způsobilosti EHK PT#M/1-1 je ověření schopnosti účastníků provést detekci mykobakterií v simulovaných vzorcích biologického materiálu pomocí mikroskopie a kultivace. Jednotlivé vzorky jsou označené písmeny A, B, C, D a E. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující mykobakteriální kulturu. Součástí série může být i edukativní vzorek, takový vzorek se nikdy nezahrnuje do hodnocení laboratoře. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: leden

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1379 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1323 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Očekávané výsledky EHK 1323 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Informace pro účastníky EHK 1323 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium

Závěrečná zpráva EHK 1247 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Očekávané výsledky EHK 1247 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Informace pro účastníky EHK 1247 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium

Závěrečná zpráva EHK 1172 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Očekávané výsledky EHK 1172 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium
Informace pro účastníky EHK 1172 – Mikroskopie a kultivace rodu Mycobacterium

Závěrečná zpráva EHK 1109 – MYKOBAKTERIE – izolace a identifikace
Očekávané výsledky EHK 1109 – Mykobakterie – izolace a identifikace
Průvodní dopis + výsledkový protokol EHK 1109 – Mykobakterie – izolace a identifikace