Zkoušení způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii (EHK)

Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

Přípravu vzorků, hodnocení obdržených výsledků a celkovou analýzu EHK zajišťují Národní referenční laboratoře (NRL) v SZÚ i mimo SZÚ a některá specializovaná pracoviště.

Vzorky zasílané v rámci EHK mohou obsahovat patogenní a podmíněně patogenní organismy klasifikované jako biologické činitele skupiny 2 a skupiny 3 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Je s nimi třeba zacházet jako s infekčním materiálem za dodržování všech doporučených bezpečnostních opatření.

Programy probíhají v jedné až čtyřech sériích ročně. Pokud jsou více sériové, je nutná účast ve všech konaných sériích.

Ke každé sérii se uveřejňují instrukce účastníkům, očekávané výsledky a závěrečná zpráva (od roku 2018 – momentálně dostupné na starých stránkách SZU – https://archiv.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore). K dispozici je i archiv očekávaných výsledků od roku 2007 do 2017.

 

Nabídka pilotní série EHK: Detekce HIV-RNA

Nabídka pilotní série EHK: Sérologie nemoci z kočičího škrábnutí

 

Jednotlivé programy zkoušení způsobilosti (EHK):