Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/02-1/rok Průkaz MTB metabolickými metodami

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří při průkazu MTB metabolickymi metodami.


Účelem zkoušení způsobilosti EHK PT#M/2-1 je ověřit schopnost účastníků detekce MTB v simulovaných vzorcích biologického materiálu v automatizovaných detekčních systémech. Jednotlivé vzorky jsou označené písmeny A, B, C, D a E. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující mykobakteriální kulturu. Součástí série může být i edukativní vzorek, takový vzorek se nikdy nezahrnuje do hodnocení laboratoře. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: leden.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1381 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1325 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Očekávané výsledky EHK 1325 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Informace pro účastníky EHK 1325 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami

Závěrečná zpráva EHK 1249 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Očekávané výsledky EHK 1249 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Informace pro účastníky EHK 1249 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami

Závěrečná zpráva EHK 1174 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Očekávané výsledky EHK 1174 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami
Informace pro účastníky EHK 1174 – Průkaz M. tuberculosis metabolickými metodami

Závěrečná zpráva EHK 1110 – MYKOBAKTERIE – průkaz metabolickými metodami
Očekávané výsledky EHK 1110 – Mykobakterie – průkaz metabolickými metodami
Průvodní dopis + výsledkový protokol EHK 1110 – Mykobakterie – průkaz metabolickými metodami