Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/02-2/rok Idetifikace MTB

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci MTB.


Účelem zkoušení způsobilosti EHK PT#M/2-2 je ověřit schopnost účastníků identifikovat MTB v simulovaných vzorcích biologického materiálu. Pro stanovení je možno použít různé typy molekulárně genetických metod, přístroj MALDITOF atd., vždy je ale nutné uvést pomocí jaké soupravy/metody byla identifikace provedena. V této sérii mohou být i vzorky neobsahující mykobakteriální kulturu.  Součástí série může být i edukativní vzorek, takový vzorek se nikdy nezahrnuje do hodnocení laboratoře.

Předpokládaný termín konání testu: leden.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1382 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1326 – Identifikace M. tuberculosis
Očekávané výsledky EHK 1326 – Identifikace M. tuberculosis
Informace pro účastníky EHK 1326 – Identifikace M. tuberculosis

Závěrečná zpráva EHK 1250 – Identifikace M. tuberculosis
Očekávané výsledky EHK 1250 – Identifikace M. tuberculosis
Informace pro účastníky EHK 1250 – Identifikace M. tuberculosis

Závěrečná zpráva EHK 1175 – Identifikace M. tuberculosis
Očekávané výsledky EHK 1175 – Identifikace M. tuberculosis
Informace pro účastníky EHK 1175 – Identifikace M. tuberculosis