Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/04/rok Sérologie toxoplasmózy

Průvodní dopisy i závěrečné zprávy ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří při stanovení protilátek proti Toxoplasma gondii.


Účelem je ověření schopnosti účastníků kvalitativně a semikvantitativně stanovit obsah protilátek Toxoplasma gondii a zjištěné výsledky správně interpretovat. Jednotlivé vzorky obvykle obsahují simulované vzorky humánního klinického materiálu. Vzorky nemusejí obsahovat všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky). Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 2x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: únor a září.

Informace pro účastníky EHK 1366 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1327- Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1327 – Sérologie toxoplasmózy
Informace pro účastníky EHK 1327 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1290 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1290 – Sérologie toxoplasmózy
Informace pro účastníky EHK 1290 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1251 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1251 – Sérologie toxoplasmózy
Informace pro účastníky EHK 1251 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1214 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1214 – Sérologie toxoplasmózy
Informace pro účastníky EHK 1214 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1176 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1176 – Sérologie toxoplasmózy
Informace pro účastníky EHK 1176 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1146 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1146 – Sérologie toxoplasmózy
Průvodní dopis EHK 1146 – Sérologie toxoplasmózy

Závěrečná zpráva EHK 1112 – Sérologie toxoplasmózy
Očekávané výsledky EHK 1112 – Sérologie toxoplasmózy
Průvodní dopis EHK 1112 – Sérologie toxoplasmózy