Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/06/rok Sérologie Epsteina-Barrové viru

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří identifikovat přítomnost protilátek proti EBV.


Vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorek). V případě, že je některý z cílových markerů vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech příslušné série vůbec zastoupen. Sada obsahuje 2 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: březen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1385 Informace Výsledky Zpráva + příloha

 

Závěrečná zpráva EHK 1329 – Sérologie EBV + příloha
Očekávané výsledky EHK 1329 – Sérologie EBV
Informace pro účastníky EHK 1329 – Sérologie EBV

Závěrečná zpráva EHK 1253 – Sérologie EBV + příloha
Očekávané výsledky EHK 1253 – Sérologie EBV
Informace pro účastníky EHK 1253 – Sérologie EBV

Závěrečná zpráva EHK 1178 – Sérologie EBV
Očekávané výsledky EHK 1178 – Sérologie EBV
Informace pro účastníky EHK 1178 – Sérologie EBV

Závěrečná zpráva EHK 1114 – Sérologie EBV
Očekávané výsledky EHK 1114 – Sérologie EBV
Průvodní dopis EHK 1114 – Sérologie EBV