Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/07/rok Sérologie Cytomegaloviru

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří identifikovat přítomnost protilátek proti CMV.


Účelem je ověřit schopnost účastníků stanovit IgG a IgM protilátky proti lidskému cytomegaloviru. Vzorky obvykle obsahují simulované vzorky humánního klinického materiálu. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky) nebo vzorek obsahující více cílových markerů. Sada obsahuje 2 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: březen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1386 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1330 – Sérologie CMV
Očekávané výsledky EHK 1330 – Sérologie CMV
Informace pro účastníky EHK 1330 – Sérologie CMV

Závěrečná zpráva EHK 1254 – Sérologie CMV + Příloha
Očekávané výsledky EHK 1254 Sérologie CMV
Informace pro účastníky EHK 1254 – Sérologie CMV

Závěrečná zpráva EHK 1179 – Sérologie CMV + Příloha
Očekávané výsledky EHK 1179 – Sérologie CMV
Informace pro účastníky EHK 1179 – Sérologie CMV

Závěrečná zpráva EHK 1115 – Sérologie CMV + Příloha
Očekávané výsledky EHK 1115 – Sérologie CMV
Průvodní dopis EHK 1115 – Sérologie CMV