Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/08/rok Sérologie leptospirózy

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat kvalitativně a semikvantitativně přítomnost antileptospirových protilátek za použití živých antigenů. Vzorky obvykle neobsahují všechny cílové protilátky, ale pouze některé, běžně se vyskytující v ČR. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky). V případě, že je některý z cílových markerů vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: březen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1388 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1331- Sérologie leptospirózy
Očekávané výsledky EHK 1331 – Sérologie leptospirózy
Informace pro účastníky EHK 1331 – Sérologie leptospirózy

Závěrečná zpráva EHK 1256 – Sérologie leptospirózy
Očekávané výsledky EHK 1256 – Sérologie leptospirózy
Informace pro účastníky EHK 1256 – Sérologie leptospirózy

Závěrečná zpráva EHK 1180 – Sérologie leptospirózy
Očekávané výsledky EHK 1180 – Sérologie leptospirózy
Informace pro účastníky EHK 1180 – Sérologie leptospirózy

Závěrečná zpráva EHK 1116 – Sérologie leptospirózy
Očekávané výsledky EHK 1116 – Sérologie leptospirózy
Průvodní dopis EHK 1116 – Sérologie leptospirózy