Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/09/rok Sérologie lymeské borreliózy

Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série mohou být i vzorky neobsahují žádný z cílových markerů (negativní vzorky). V případě, že je některý z cílových markerů vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 3 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 2x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: březen, říjen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1389 Informace Výsledky

 

Závěrečná zpráva EHK 1367 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1367- Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1367 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1333 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1333- Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1333 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1291 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1291 – Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1291 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1257 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1257 – Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1257 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1215 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1215 – Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1215 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1181 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1181 – Sérologie lymeské borreliózy
Informace pro účastníky EHK 1181 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1148 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1148 – Sérologie lymeské borreliózy
Průvodní dopis EHK 1148 – Sérologie lymeské borreliózy

Závěrečná zpráva EHK 1117 – Sérologie lymeské borreliózy
Očekávané výsledky EHK 1117 – Sérologie lymeské borreliózy
Průvodní dopis EHK 1117 – Sérologie lymeské borreliózy