Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/11/rok Detekce nukleové kyseliny respiračních virů (virus chřipky A, virus chřipky B, adenovirus, respirační syncytiální virus – RSV)

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci virové nukleové kyseliny.

Vzhledem k tomu, že jedinou spolehlivou a rutinně používanou metodou pro průkaz respiračních virů je PCR, došlo k úpravě programu. Nově se nazývá Detekce nukleové kyseliny respiračních virů (virus chřipky A, virus chřipky B, adenovirus, respirační syncytiální virus – RSV)

Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost respiračních virů v simulovaném klinickém materiálu. Jednotlivé vzorky obsahují simulované vzorky humánního klinického materiálu a jsou doprovázeny legendou s uvedením diagnózy a druhu klinického materiálu. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný z výše uvedených cílových markerů (negativní vzorky). Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: březen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1391
Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1335 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů + příloha
Očekávané výsledky EHK 1335 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů
Informace pro účastníky EHK 1335 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů

Závěrečná zpráva EHK 1260 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů
Očekávané výsledky EHK 1260 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů
Informace pro účastníky EHK 1260 – Detekce nukleové kyseliny respiračních virů

Závěrečná zpráva EHK 1184 – Identifikace respiračních virů
Očekávané výsledky EHK 1184 – Identifikace respiračních virů
Informace pro účastníky EHK 1184 – Identifikace respiračních virů

Závěrečná zpráva EHK 1120 – Identifikace respiračních virů
Očekávané výsledky EHK 1120 – Identifikace respiračních virů
Průvodní dopis EHK 1120 – Identifikace respiračních virů