Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/12/rok Sérologie syfilis

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci přítomnosti protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost netreponemových (antikardiolipinových) a treponemových (antitreponemových) protilátek. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky). V případě, že je některý z cílových markerů vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v příslušné sérii vůbec zastoupen. Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: duben.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1393
Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1337 – Sérologie syfilis
Očekávané výsledky EHK 1337 – Sérologie syfilis
Informace pro účastníky EHK 1337 – Sérologie syfilis

Závěrečná zpráva EHK 1262 – Sérologie syfilis
Očekávané výsledky EHK 1262 – Sérologie syfilis
Informace pro účastníky EHK 1262 – Sérologie syfilis

Závěrečná zpráva EHK 1186 – Sérologie syfilis
Očekávané výsledky EHK 1186 – Sérologie syfilis
Informace pro účastníky EHK 1186 – Sérologie syfilis

Závěrečná zpráva EHK 1122 – Sérologie syfilis
Očekávané výsledky EHK 1122 – Sérologie syfilis
Průvodní dopis EHK 1122 – Sérologie syfilis