Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/15/rok Detekce DNA Cytomegaloviru

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při průkazu přítomnosti viru.

Účelem je ověřit schopnost účastníků prokázat cytomegalovirovou DNA, eventuelně provést kvantifikaci CMV DNA. Jednotlivé vzorky obsahují CMV DNA kmen AD 169 v různých koncentracích, jako matrice je použita lidská plazma od zdravých dárců krve (testovaná na HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1,2, HIV-Ag a CMV DNA). Součástí série je vzorek neobsahující CMV DNA. Sada obsahuje 6 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: duben.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1394 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1340 – Detekce DNA lidského cytomegaloviru
Očekávané výsledky EHK 1340 – Detekce CMV-DNA
Informace pro účastníky EHK 1340 – Detekce CMV-DNA

Závěrečná zpráva EHK 1265 – Detekce DNA lidského cytomegaloviru
Očekávané výsledky EHK 1265 – Detekce CMV-DNA
Informace pro účastníky EHK 1265 – Detekce CMV-DNA

Závěrečná zpráva EHK 1189 – Detekce CMV-DNA
Očekávané výsledky EHK 1189 – Detekce CMV-DNA 
Informace pro účastníky EHK 1189 – Detekce CMV-DNA

Závěrečná zpráva EHK 1125 – Detekce CMV-DNA
Očekávané výsledky EHK 1125 – Detekce CMV-DNA
Průvodní dopis EHK 1125 – Detekce CMV-DNA