Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/17/rok Sérologie viru hepatitidy B – markery

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při stanovení protilátek a antigenů.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost 6 diagnostických markerů virové hepatitidy B (HBsAg, HBeAg antigenu a protilátek anti-HBs, anti-HBc total, anti-HBc IgM). Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný  z cílových markerů (negativní vzorky). V případě, že některý z cílových markerů je vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: duben.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1397 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1370- Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1370 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1370 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1343 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1343 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1343 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1295 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1295 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1295 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1268 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1268 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1268 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1220 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1220 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1220 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1192 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1192 – Sérologie HBV markery
Informace pro účastníky EHK 1192 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1152 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1152 – Sérologie HBV markery
Průvodní dopis EHK 1152 – Sérologie HBV markery

Závěrečná zpráva EHK 1127 – Sérologie HBV markery
Očekávané výsledky EHK 1127 – Sérologie HBV markery
Průvodní dopis EHK 1127 – Sérologie HBV markery