Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/18/rok Sérologie viru hepatitidy A

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří  při stanovení protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost 2 diagnostických markerů virové hepatitidy A (celkových anti-HAV protilátek a anti-HAV protilátek třídy IgM). Jednotlivé vzorky mohou obsahovat jeden, oba nebo žádný z cílových markerů. V případě problémů se získáním vhodného klinického materiálu, nemusí být marker anti-HAV IgM v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 3 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: duben.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1398 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1371 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1371 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1371 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1344 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1344 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1344 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1296 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1296 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1296 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1269 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1269 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1269 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1221 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1221 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1221 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1193 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1193 – Sérologie HAV
Informace pro účastníky EHK 1193 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1153 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1153 – Sérologie HAV 
Průvodní dopis EHK 1153 – Sérologie HAV

Závěrečná zpráva EHK 1128 – Sérologie HAV
Očekávané výsledky EHK 1128 – Sérologie HAV
Průvodní dopis EHK 1128 – Sérologie HAV