Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/21/rok Sérologie chlamydií

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při průkazu protilátek.


Účelem je ověření schopnosti účastníků identifikovat přítomnost rodových a druhových protilátek proti chlamydiím ve třídách IgG, IgA, IgM. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky). V případě, že je některý z cílových markerů vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: květen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1401 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1347 – Sérologie chlamydií
Očekávané výsledky EHK 1347 – Sérologie chlamydií
Informace pro účastníky EHK 1347 – Sérologie chlamydií

Závěrečná zpráva EHK 1272 – Sérologie chlamydií
Očekávané výsledky EHK 1272 – Sérologie chlamydií
Informace pro účastníky EHK 1272 – Sérologie chlamydií

Závěrečná zpráva EHK 1196 – Sérologie chlamydií
Očekávané výsledky EHK 1196 – Sérologie chlamydií
Informace pro účastníky EHK 1196 – Sérologie chlamydií

Závěrečná zpráva EHK 1131 – Sérologie chlamydií
Očekávané výsledky EHK 1131 – Sérologie chlamydií
Průvodní dopis EHK 1131 – Sérologie chlamydií