Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/26/rok Sérologie Herpes simplex viru

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost protilátek proti viru HSV, případně HSV 1 a HSV 2. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorek). V případě, že některý z cílových markerů je vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 2 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: červen.

Závěrečná zpráva EHK 1353 – Sérologie HSV + Příloha EHK 1353 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů

Očekávané výsledky EHK 1353 – Sérologie HSV
Informace pro účastníky EHK 1353 – Sérologie Herpes simplex viru

Závěrečná zpráva EHK 1277 – Sérologie HSV + Příloha EHK 1277 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů
Očekávané výsledky EHK 1277 – Sérologie HSV
Informace pro účastníky EHK 1277 – Sérologie HSV

Závěrečná zpráva EHK 1202 – Sérologie HSV + Příloha EHK 1202 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů
Očekávané výsledky EHK 1202 – Sérologie HSV
Informace pro účastníky EHK 1202 – Sérologie HSV

Závěrečná zpráva EHK 1137 – Sérologie HSV
Očekávané výsledky EHK 1137 – Sérologie HSV
Průvodní dopis EHK 1137 – Sérologie HSV