Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/27/rok Sérologie Varicella-zoster viru

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při identifikaci protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost protilátek proti viru VZV. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorek). V případě, že některý z cílových markerů je vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 2 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu:červen.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1408 Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1354 – Sérologie VZV + Příloha EHK 1354 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů
Očekávané výsledky EHK 1354 – Sérologie VZV
Informace pro účastníky EHK 1354 – Sérologie Varicella zoster viru

Závěrečná zpráva EHK 1278 – Sérologie VZV + Příloha EHK 1278 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů
Očekávané výsledky EHK 1278 – Sérologie VZV
Informace pro účastníky EHK 1278 – Sérologie VZV

Závěrečná zpráva EHK 1203 – Sérologie VZV + Příloha EHK 1203 – Přehled výsledků jednotlivých laboratoří a použitých testů
Očekávané výsledky EHK 1203 – Sérologie VZV
Informace pro účastníky EHK 1203 – Sérologie VZV

Závěrečná zpráva EHK 1138 – Sérologie VZV
Očekávané výsledky EHK 1138 – Sérologie VZV
Průvodní dopis EHK 1138 – Sérologie VZV