Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/31/rok Detekce papillomavirů

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při stanovení přítomnosti a určení typu lidských papillomavirů.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost nukleových kyselin lidských papillomavirů (HPV) a určit skupinové či genotypové zařazení detekovaných HPV. Vzorky jsou určeny k testování přítomnosti nukleových kyselin HPV, zařazení HPV do skupiny nízko (LR) nebo vysoko (HR) rizikových HPV a určení genotypu HPV. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorek). Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: září.