Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/31/rok Detekce papillomavirů

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při stanovení přítomnosti a určení typu lidských papillomavirů.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost nukleových kyselin lidských papillomavirů (HPV) a určit skupinové či genotypové zařazení detekovaných HPV. Vzorky jsou určeny k testování přítomnosti nukleových kyselin HPV, zařazení HPV do skupiny nízko (LR) nebo vysoko (HR) rizikových HPV a určení genotypu HPV. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorek). Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: září.

Závěrečná zpráva EHK 1364 – Detekce papillomavirů amplifikačně   + Příloha č. 1 – Souhrn výsledků
Očekávané výsledky EHK 1364 – Detekce papillomavirů amplifikačně
Informace pro účastníky EHK 1364 – Detekce papillomavirů amplifikačně + výsledkový protokol

Závěrečná zpráva EHK 1213 – Detekce papillomavirů neamplifikačně
Závěrečná zpráva EHK 1212 – Detekce papillomavirů amplifikačně + Příloha (tabulky) EHK 1212
Očekávané výsledky EHK 1212 a 1213 – Detekce papillomavirů amplifikačně a neamplifikačně
Informace pro účastníky EHK 1212 a 1213 – Detekce papillomavirů
Výsledkový protokol:
EHK 1213 – Detekce papillomavirů neamplifikačně
EHK 1212 – Detekce papillomavirů amplifikačně

Závěrečná zpráva EHK 1145 – Detekce papillomavirů neamplifikačně
Závěrečná zpráva EHK 1144 – Detekce papillomavirů amplifikačně + Příloha (tabulky) EHK 1144
Očekávané výsledky EHK 1144 a 1145 – Detekce papillomavirů amplifikačně a neamplifikačně
Průvodní dopis EHK 1145 – Detekce papillomavirů neamplifikačně
Průvodní dopis EHK 1144 – Detekce papillomavirů amplifikačně