Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/33/rok Sérologie larvální toxokarózy

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při stanovení protilátek.


Účelem je ověřit schopnost účastníků detekovat přítomnost specifických protilátek proti škrkavkám r. Toxocara a zjištěné výsledky správně interpretovat. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný z cílových markerů (negativní vzorky). Sada obsahuje 5 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: říjen.

Závěrečná zpráva EHK 1369 – Sérologie larvální toxokarózy
Očekávané výsledky EHK 1369 – Sérologie larvální toxokarózy
Informace pro účastníky EHK 1369- Sérologie larvální toxokarózy

Závěrečná zpráva EHK 1294 – Sérologie larvální toxokarózy
Očekávané výsledky EHK 1294 – Sérologie larvální toxokarózy
Informace pro účastníky EHK 1294 – Sérologie larvální toxokarózy

Závěrečná zpráva EHK 1219 – Sérologie larvální toxokarózy
Očekávané výsledky EHK 1219 – Sérologie larvální toxokarózy
Informace pro účastníky EHK 1219 – Sérologie larvální toxokarózy

Závěrečná zpráva EHK 1151 – Sérologie larvální toxokarózy
Očekávané výsledky EHK 1151 – Sérologie larvální toxokarózy
Průvodní dopis EHK 1151 – Sérologie larvální toxokarózy + Protokol EHK 1151