Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/34/rok Průkaz DNA Herpes simplex viru, Varicella-zoster viru

Vzorky pro zkoušení způsobilosti laboratoří při PCR detekci DNA herpetických virů.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost DNA virů HSV a VZV. Jednotlivé vzorky obvykle neobsahují všechny cílové markery, ale pouze některé. Součástí série může být i vzorek neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorek). V případě, že některý z cílových markerů je vázán na obtížně získatelný klinický materiál, nemusí být v některých cyklech vůbec zastoupen. Sada obsahuje 7 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: listopad.