Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/35/rok Detekce NK enterovirů

Ověření schopnosti účastníků identifikovat přítomnost enterovirů  v simulovaném klinickém materiálu.

Jednotlivé vzorky obsahují simulované vzorky humánního klinického materiálu a jsou doprovázeny legendou s uvedením diagnózy a druhu klinického materiálu. Součástí série mohou být i vzorky neobsahující žádný cílový marker (negativní vzorky). Sada obsahuje 3 vzorky. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: duben.

EHK Informace pro účastníky
Očekávané výsledky Závěrečná zpráva
EHK 1392
Informace Výsledky Zpráva

 

Závěrečná zpráva EHK 1336 – Identifikace enterovirů
Očekávané výsledky EHK 1336 – Identifikace enterovirů
Informace pro účastníky EHK 1336 – Identifikace enterovirů

Závěrečná zpráva EHK 1261 – Identifikace enterovirů
Očekávané výsledky EHK 1261 – Identifikace enterovirů
Informace pro účastníky EHK 1261 – Identifikace enterovirů

Závěrečná zpráva EHK 1185 – Identifikace enterovirů
Očekávané výsledky EHK 1185 – Identifikace enterovirů
Informace pro účastníky EHK 1185 – Identifikace enterovirů

Závěrečná zpráva EHK 1121 – Identifikace enterovirů
Průvodní dopis EHK 1121 – Identifikace enterovirů