Seznam programů zkoušení způsobilosti (EHK)

PT#M/37/rok Detekce RNA SARS-CoV-2

Průvodní dopis i závěrečná zpráva ke vzorkům pro zkoušení způsobilosti laboratoří při průkazu přítomnosti viru SARS-CoV-2.


Účelem je ověřit schopnost účastníků identifikovat přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou PCR. V každé sérii jsou zastoupeny pozitivní i negativní vzorky v různém poměru. Do série může být zařazen jeden vzorek o velmi slabé koncentraci SARS-CoV-2 RNA za účelem zmapování citlivosti používaných PCR metod, který není zahrnut do hodnocení účastníků. Sada obsahuje 6 vzorků. Zkoušení způsobilosti probíhá 1x ročně.

Předpokládaný termín konání testu: září.