Dávivý kašel (černý kašel, pertuse)

Záchvaty typické pro černý kašel