Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Odborná konference Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů

rezentace a video z konference „Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů.“, která se konala v SZÚ dne 24.10.2018


 • Přivítání a slovo úvodem konzultačního dne – MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel SZÚ, PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně Asociace Polio, MUDr. B. Macková, vedoucí CEM, SZÚ

video: Úvodní slovo ředitele SZÚ, předsedkyně Asociace Polio a vedoucí odd.CEM SZÚ

 • Poliomyelitida – Současná epidemiologická situace – MUDr. Jitka Částková, CSc., Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

1_World_Polio_Day_2018

video: MUDr. Jitka Částková, CSc. – Aktuální epidemiologická situace

 • Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí – MUDr. Petra Rainetová, Národní referenční laboratoř pro enteroviry, CEM, SZÚ

2_Odpadni_vody

video: MUDr. Petra Rainetová – Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí

 • Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti – prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

poliomyelitis_prof_Svestkova_2

video: prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. – Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti

 • Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika – doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK

4_Priciny_vzniku_postpolio_syndromu

video: doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. – Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika

 • Kvalita života obrnárov na Slovensku – úvodná sonda – PhDr. Štefan Grajcár, předseda Asociácie polio v SR

5_Kvalita_zivota_obrnarov_na_Slovensku_uvodna_sonda

video: PhDr. Štefan Grajcár – Kvalita života obrnárov na Slovensku – úvodná sonda

 • Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních – MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu

6_Lecba_poliomyelitidy_a_postpoliosyndromu_v_Janskzch_Laznich

video: MUDr. Ivana Uiberlayová – Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních

 • Farmakologie postpoliomyelitického syndromu – doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.,1. LF UK

7_Terapie_PPS

video: doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. – Farmakologie postpoliomyelitického syndromu

 • Co mi polio vzalo a dalo – MUDr. Eliška Bébrová, ÚLM 2. LF UK a FN Motol

8_Muj_zivot_s_poliomyelitidou

video: MUDr. Eliška Bébrová – Co mi polio vzalo a dalo

 • Osobní příběh – Mgr. Mária Mruzková

video: Mgr. Mária Mruzková – Osobní příběh

 • Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne – doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.

video: doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. – Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne