Poliomyelitida (přenosná dětská obrna)

Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů

Anonce na odbornou konferenci pořádanou u příležitosti Světového dne boje za vymýcení dětské obrny (World Polio Day 24. 10. 2018).

2018_Anonce_odborna_konference_Polio