Zika virus

Aktualizace doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

Vydáno 6. 9. 2016 Světovou zdravotnickou organizací.


Na základě informací, které jsou do této doby známy, WHO doporučuje v oblastech, kde není aktivní přenos viru Zika:

a)      mužům a ženám, kteří se vrací z oblastí výskytu viru Zika, aby praktikovali chráněný sex (použití kondomů) nebo se zdrželi sexu po dobu minimálně 6 měsíců po návratu

b)      párům nebo ženám, které plánují těhotenství a vrací se z oblasti výskytu viru Zika, je doporučeno počkat minimálně 6 měsíců, než se pokusí o početí

c)       sexuálním partnerům těhotných žen, kteří se vracejí z oblastí výskytu viru Zika, se doporučuje praktikovat chráněný sex nebo sexuální zdrženlivost minimálně po dobu celého těhotenství

Pozn.: WHO nedoporučuje rutinní vyšetření semene na virus Zika. V případě, že je toto vyšetření z nějakého důvodu indikováno, je doporučeno provést dvě vyšetření v odstupu alespoň 1 týdne, aby byla vyloučena falešná negativita vzorku z důvodu intermitentního vylučování viru. Podle informací, které jsou dosud dostupné, není zatím možné stanovit přesný interval mezi vyšetřeními.

 

Více informací v dokumentu Prevention of sexual transmission of Zika virus (WHO)