Odborná způsobilost – přípravky na ochranu rostlin

Kurz pro školitele POR

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví pořádá SZÚ kurz na téma:

„NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN“ – se zaměření na část „ochrana zdraví lidí“.

Kurz je určen především pro školitele pověřené Ministerstvem zdravotnictví v souladu s ustanovením § 86a odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz se uskuteční ve dnech 24. – 25. 5. 2023 z SZÚ (budova č. 23, místnost č. 5).

Bližší informace včetně přihlášky byly rozeslány MZ.

Přihlášku je třeba zaslat e-mailem nejpozději do 17. 5. 2013 na adresu Dr. Trávníčkové.
Počet účastníků kurzu je omezen na maximálně 30. Upozornění: Při počtu zájemců menším než 15, kurz nebude otevřen.

Přednášející: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. a MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., obě ze SZÚ

Vedoucí akce: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
zdenka.travnickova@szu.cz  tel: 267 082 673