Odborná způsobilost – přípravky na ochranu rostlin

Materiály pro školitele POR – ochrana zdraví

Stránky se t.č. aktualizují.

K poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR jsou oprávněny pouze osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví (podle §86a zákona č. 326/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Do této položky budou postupně vkládány materiály, kterými by se mají řídit, nebo které při školeních mohou využít.

Po dohodě SZÚ a MZ byla SZÚ rozpracována témata pro odbornou přípravu pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. – problematika „ochrana zdraví lidí“.
Materiál byl odsouhlasen MZ, odeslán na MZ a je uveden níže.

Upozorňujeme na materiál k ochranných vzdálenostem OV POR, který je možné při školení využívat.  (informace je t.č. uvedena na starém webu SZÚ)
Dále uporozňujeme na materiál k ochranným lhůtám OL POR, který je možné při školení také využívat. (informace je t.č. uvedena na starém webu SZÚ)

Autor: MUDr. Zdenka Trávníčková, CSc.