Odborná způsobilost – přípravky na ochranu rostlin

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR – zdraví

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví určené pro třetí stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 206/2012 Sb.) – aktualizace (platné od 1. 7. 2022).

Aktualizované otázky, kterých je 56, jsou i sestaveny tak, aby pokrývaly většinu opatření k ochraně osob před případnými nežádoucími účinky přípravků.
Obsahují především požadavky na řízení rizik, které vyplývají z hodnocení přípravků na ochranu rostlin prováděných SZÚ. Tyto požadavky mohou být na etiketách jednotlivých přípravků a uživatel by jim měl rozumět.
Současně pokrývají různé možnosti aplikací přípravků (tj. v zemědělství /na venkovní ploše i v uzavřeném prostoru/, zahradnictví, lesnictví, na železnici nebo na veřejně přístupné plochy apod.).
I nadále obsahují obecné otázky týkající se nebezpečnosti chemických látek/směsí a ochranných opatření při nakládaní s nimi včetně první pomoci.

Vzhledem k tomu, že ústní otázky mají sloužit nejen k přezkoušení žadatelů o odbornou způsobilost POR, ale mohou být využity i k procvičení potřebných znalostí, použity pro potřeby vysokých (případně i středních) škol apod..
Otázky jsou se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněny na webu SZÚ.

Ke stažení:
Otazky_ustni_prezkouseni_POR_zdravi_2022
 (odkaz na nový web)

Autorka: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (9. 6. 2022)