Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Osobní ochranné pracovní prostředky

Jedním z nejčastěji na etiketě doporučovaných opatření k ochraně zdraví osob, které nakládají s přípravky nebo vstupují do porostů ošetřených přípravky či nakládají s ošetřenými plodinami nebo jejich částmi, je používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP).

Publikace:

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace. Z. Trávníčková, Praha 2022

Články a aktuality

Ochranné rukavice chránící proti pesticidům – nová norma
Ochrana očí a obličejenová norma + barva zorníků