Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin

Osobní ochranné pracovní prostředky

Jedním z nejčastěji na etiketě doporučovaných opatření k ochraně zdraví osob, které nakládají s přípravky nebo vstupují do porostů ošetřených přípravky či nakládají s ošetřenými plodinami nebo jejich částmi, je používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP).

Publikace:

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace. Z. Trávníčková, Praha 2022

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: lesnictví. Z. Trávníčková, Praha 2023
Jedná se o publikaci, která na více než 60 stránkách vysvětluje požadavky k výběru i používání OOPP při různých činnostech s přípravky na ochranu rostlin v lesnictví.
Detailně rozebírá OOPP k ochraně těla, rukou, očí a obličeje, dýchacích orgánů, nohou, hlavy a v neposlední řadě i sluchu. V každé kapitole jsou kromě doporučení, kdy dané OOPP zvolit, také uváděny konkrétní typy ochran (včetně norem, které by měly splňovat) a na závěr praktické rady pro výběr či použití.
Stručně se publikace zabývá otázkou kabinou řidiče traktoru (co by měla splňovat, aby dostatečně chránila při aplikaci) nebo OOPP pro následné pracovníky.
Publikace je doplněna stovkou fotografií samotných OOPP, tak i konkrétních příkladů pro jednotlivé činnosti. Nicméně zdůrazňuje, že vždy je třeba zohledněnit konkrétní přípravek, se kterým se pracuje.

Články a aktuality

Ochranné rukavice chránící proti pesticidům – nová norma
Ochrana očí a obličejenová norma + barva zorníků