Osobní ochranné pracovní prostředky

Ochrana očí a obličeje

Pro ochranu očí a obličeje se obecně doporučují ochranné brýle nebo ochranný štít. Chrání jak proti zasažení kapalinou (zastříknutí, aerosol…), tak i proti hrubému prachu (u přípravků ve formě prášku/granulí).

V roce 2022 vyšla norma ČSN EN ISO 16321-1, která je účinná již od 1. 12. 2022. Nicméně datum zrušení normy, kterou nahrazuje ČSN EN 166 je až duben 2025 (do té doby ji lze používat). Chvíli trvá, než jsou vlastnosti OOPP ověřeny podle nové normy.

Na etikety lze t. č. uvádět obě normy:
Ochrana očí a obličeje:  ochranné brýle nebo ochranný štít (ČSN EN 166 resp. nově ČSN EN ISO 16321-1)

Zorníky:
Pro většinu činností při nakládání s přípravky na ochranu rostlin postačuje, když ochranné brýle mají „klasické“ čiré zorníky.
Nicméně při některých aplikacích zejména ručními/zádovými postřikovači v terénu (např. lese) se ukázalo jako vhodné použít brýle, které kromě úpravy proti poškrábání či UV filtru, mají žlutou barvu zorníků. (Někdy se označují jako   „rozjasňující“.)

Zpracovala: Zdeňka Trávníčková, SZÚ (VIII/2023)