Další materiály na téma POR (různá témata, různé aplikace)

Hodnocení POR pro lesnictví a ochrana zdraví lidí

V článku najdete prezentaci zástupkyně SZÚ přednesenou na on line semináři „Budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa“ v únoru 2021, kterou pořádala Česká lesnická společnost, z. s. ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti.


Příspěvek navazoval na přednášku pracovníka ÚKZÚZ, který představil proces hodnocení přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravků) včetně základních předpisů, o které se hodnocení musí opírat.
Proto přednáška MUDr. Trávníčkové (v příloze) byla zaměřena již jen na hodnocení z hlediska ochrana zdraví lidí. Přednáška byla rozdělena do několika části:

  • role SZÚ při hodnocení přípravků na ochranu rostlin (+ účinných látek)
  • hodnocení přípravků z hlediska ochrany zdraví lidí
  • problémy při hodnocení přípravků (obecně)
  • klasifikace přípravků z hlediska zdraví lidí (se zdůrazněním obav z možné alergické reakce)
  • nejčastější opatření ke zmírnění rizik – k ochraně zdraví lidí (obsluhy – následných pracovníků – okolních osoba a místních obyvatel)

Přednáška ke stažení – Travnickova_POR_zdravi_lidi

Detailnější informace jsou uvedeny ve sborníku semináře, který je k dispozici u organizátorů akce.