Další materiály na téma POR (různá témata, různé aplikace)

Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví zranitelných skupin

V článku je uveřejněn příspěvek na téma “ Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví zranitelných skupin „, který byl přednesen na jednání NAP-POR na Ministerstvu zemědělství v červnu 2019.


Dne 4. 6. 2019 se konalo na Ministerstvu zemědělství 41. jednání Koordinační pracovní skupiny pro plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v ČR (zkráceně NAP-POR).
Jednání se účastnili zástupci různých subjektů (převážně členové pracovní skupiny NAP-POR).

V červnovém programu NAP-POR zazněl příspěvek MUDr. Trávníčkové (SZÚ) na téma „Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví zranitelných skupin„.
Příspěvek se zaměřil hlavně na ochranu skupin osob, které nenakládají s POR (bystander + rezident), ale pohybují se v oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.
Přednáška je ke stažení POR ochrana zranitelni osob 2019
V příspěvku jsou stručně nastíněny některé možnosti ochrany, včetně podnětu pro další diskuzi (na téma kdy/jak informovat sousedy).

Osoby, které mohou být ovlivněny přípravky na ochranu rostlin (POR):

• Operátoři – přímo nakládají s POR
• Následní pracovníci – kontrola, zelené práce, sklizeň
• Konzumenti – rostlin, produktů, krmených zvířat
• Náhodně se vyskytující (bystander) – v místě a době aplikace
• Obyvatelé území / místní obyvatelé (rezident) – žijí či trvale se vyskytují v dané lokalitě
Při nakládání s POR profesionály se ochranná opatření nemohou omezit pouze na operátora (např. používání rukavic), ale – v případě potřeby – je třeba uplatňovat ochranná opatření i pro další skupiny osob, které se pohybují v oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (viz samostatný článek – odkaz níže).

Zranitelné skupiny – osoby vyžadující zvláštní pozornost při posuzování bezprostředního a dlouhodobého účinku POR na lidské zdraví. Patří k nim těhotné a kojící ženy, nenarozené děti, kojenci a děti, starší osoby a pracovníci a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticidů (podle nařízení (ES) č. 1107/2009).