Vakcíny a očkování

Evropský týden očkování 2020, European Immunization Week 2020 (EIW)

je tradiční součástí Světového týdne očkování 2020, World Immunization Week 2020. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zachování dobrého zdraví a životní pohody celé populace.


Evropský týden očkování 2020 má význam pro zvyšování povědomí o vakcínách a očkování. Má podpořit jedince všech věkových kategorií, aby očkování využívali k prevenci před infekčními nemocemi a tím k ochraně života, což je zároveň prioritou Evropského vakcinačního akčního plánu pro období let 2015 – 2020.

Úsilí vynaložené WHO v evropském regionu je v souladu s celosvětovým úsilím organizovaným v rámci Světového týdne očkování (24. – 30. dubna 2020) a iniciativami probíhajícími v jiných regionech WHO.

#VaccinesWork for All

 

wiw2020_a2poster.jpg

 

Letošní 15. ročník EIW se bude konat v týdnu 20. – 26. dubna 2020. Jeho cílem je pomocí sloganu „Vaccines for All“ („Vakcíny pro všechny“) a „Health for All“ („Zdraví pro všechny“) podpořit očkování jako ochranu pro osoby všech generací po celý život.

 

 EIW1.jpg

 

Pokrok v průběhu 15 let

Evropský týden očkování byl poprvé implementován několika zeměmi v roce 2005. Cílem bylo zvýšit proočkovanost díky lepšímu povědomí o potřebách a právech každého dítěte v souvislosti s ochranou před nemocemi, kterým lze předcházet očkováním. Od svého založení se EIW rozrostl na všeobecně uznávanou kampaň v oblasti veřejného zdraví probíhající v evropském regionu. K účasti v EIW jsou vyzvány všechny země regionu zapojením svých zdravotních ústavů, zdravotnických pracovníků, tvůrců zdravotní politiky, jakož i rodičů a pečovatelů. Klíčové informace o očkovacích látkách jsou tak šířeny různými cestami (informační kampaně, technická setkání, panelové diskuse, vědecké konference, televizní programy atd.). Tento rok se vakcinačního týdne účastní i sociální média – Facebook a Twitter.

Očkování je, co se týká nákladů, nejefektivnějším zdravotním zásahem, základním kamenem „Universal Health Coverage“ (UHC – Všeobecné zdravotní pojištění) a zásadním prostředkem k dosažení optimálního zdraví pro všechny a všude. Pokrok ve vztahu k UHC a „Sustainable Development Goal 3“ (Cíl udržitelného rozvoje 3) představuje zajištění zdravého života a podporu blahobytu pro všechny věkové kategorie a je prioritou v evropském regionu i ve světě. Zvýšení povědomí o důležitosti očkování je hlavním úkolem všech aktivit prováděných v rámci EIW, s cílem zvýšit proočkovanost a přispět k UHC a SDG3 v celém regionu.

 

Vakcinační hrdinové“: zdravotní sestry a porodní asistentky

WHO určila rok 2020 „Mezinárodním rokem zdravotní sestry a porodní asistentky, u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale. Zdravotní sestry a porodní asistentky pracují na všech úrovních zdravotnických systémů a v různých prostředích, zajišťují kvalitní péči, vedou týmy, účastní se výzkumu, ovlivňují a provádějí zdravotní politiku, vzdělávají budoucí generace zdravotních sester a porodních asistentek, to vše s cílem záchrany života a ochrany zdraví. Své nezastupitelné místo mají též v oblasti poskytování důležitých a pravdivých informací o očkování, poradenství a provádění samotné vakcinace. Velkou měrou se podílí na zajištění bezpečnosti vakcín i jejich bezproblémové aplikaci. Hrají tak zásadní roli v systému UHC, uznání a ocenění této klíčové úlohy bude předmětem všech výstupů týkajících se EIW 2020 (činnosti, materiály, sdělení apod.).

→ Poděkování zdravotním sestrám a porodním asistentkám za pomoc při udržování zdravých komunit obyvatelstva díky očkování!

 

Klíčové zprávy a poselství

  • Očkování přispívá ke zdraví a pohodě tím, že pomáhá:
   • předcházet onemocněním, které mohou ohrozit život dítěte nebo trvale ovlivnit jeho budoucnost
   • podporovat zdraví rodiny a zdravě stárnout
   • zabránit některým formám rakoviny
   • snížit riziko antimikrobiální rezistence

 

Poznamka_2020_04_09_164056.jpg      Poznamka_2020_04_09_165014.jpg

 

 • Rok 2020 je rokem sestry a porodní asistentky:
  • zdravotničtí pracovníci jsou, co se týká očkovacích látek, nejdůvěryhodnějším zdrojem informací;
  • sdílením faktů o vakcínách, lékaři, zdravotní sestry a porodní asistentky zvyšují povědomí veřejnosti a zachraňují tím lidské životy.

 

 • Očkování v prevenci nemocí:
  • vakcinace je snadný a bezpečný způsob, jak zabránit onemocnění spalničkami a jeho závažným komplikacím;
  • každá dívka si zaslouží očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), protože žádná žena by neměla trpět nebo zemřít na rakovinu děložního čípku;
  • očkování dětí proti zarděnkám ochraňuje jejich budoucí děti před předčasným úmrtím a vrozenými vadami;
  • očkování proti hepatitidě B chrání před rakovinou jater a chronickým onemocněním hepatitidou B;
  • dokud ve světě existuje přenosná dětská obrna, musíme se očkovat – Let’s work together to #endpolio.

 

 • Očkování a celková ochrana zdraví:
  • každý má právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví; toto právo zahrnuje i spravedlivý přístup k očkování;
  • vakcíny pomáhají dětem růst ve zdravé dospělé jedince;
  • očkování srovnává nerovnosti v oblasti zdraví a vzdělání;
  • očkování pomáhá řešit hrozbu antimikrobiální rezistence.

 

Odkazy:

Prezentace a video galerie:

Další materiály v souvislosti s kampaní budou k dispozici pro přímé stažení v různých jazycích též prostřednictvím webových stránek WHO:

Další materiály k očkování