Balená voda

Komentář NRC pro pitnou vodu k PÍ-vodě a její distribuci

Pí-voda je druh uměle „aktivované“ vody, šířené od počátku 90.let z Maďarska po Evropě. Vzhledem k opakovaným dotazům odborné i laické veřejnosti vydalo v roce 2002 Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu k této problematice komentář (aktualizovaný v roce 2006).