Kvalita vody

Balená voda

Strmě rostoucí spotřeba balených vod ve vyspělých zemích je považována za nový sociálně-kulturní jev přelomu 20. a 21. století, který má různé příčiny i důsledky. Pro spotřebitele je však důležité, aby si byl vědom všech výhod a rizik a aby své rozhodování kupovat či nekupovat balenou vodu, popř. kterou balenou vodu vybrat, činil vědomě, na základě dostatečně informovanosti, nikoliv pouze na základě reklamních doporučení.


Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku o balených vodách: Vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy (vyhlášeno 26. 1. 2024, částka 13/2024). Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. Vyhláška je dostupná zde: https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/13?zalozka=text

Rady spotřebitelům balených vod

Celý článek ...

Pijete vodu z watercooleru?

Celý článek ...

Složení balených vod

Celý článek ...

Pitná voda obohacená kyslíkem

Celý článek ...

Správný pitný režim

Celý článek ...

Pitný režim

Celý článek ...