Balená voda

Pitná voda obohacená kyslíkem

Odborný článek pracovníků SZÚ k problematice pitné vody obohacené kyslíkem. Předneseno na semináři “BALENÁ VODA – zdravotní a hygienická hlediska“ (8. ročník, Praha 8. 10. 2008). Vyšlo ve sborníku ze semináře, který vydala Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost (Praha 2008; ISBN 978-80-02-02078-3), str. 47-52. Text drobně aktualizován v roce 2010 odkazem na novou vyhlášku.