Balená voda

Sborníky ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska“

Hygienická problematika balených vod byla od devadesátých let dvacátého století do roku 2011 náplní devíti ročníků semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska“, který pořádala Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Sborníky z posledních tří seminářů z let 2011, 2008 a 2005 lze stále objednat na České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Obsahy a úvodníky z let 2011 a 2008 jsou k dispozici níže na této stránce.