Balená voda

Účinky vody s oxidem uhličitým na lidské zdraví

Referát přednesený na VI. ročníku semináře “BALENÁ VODA – zdravotní a hygienická hlediska”, konaném v Praze (24.4.2003), a otištěný ve sborníku z tohoto semináře.