Kvalita vody

Dešťová a recyklovaná voda

Vzhledem k rostoucímu suchu a obavám z nedostatku vody, popř. jen z důvodů ekonomických, je v některých případech svého použití pitná voda nahrazována vodou jiné, nižší jakosti, především dešťovou nebo recyklovanou odpadní (hlavně tzv. šedou) vodou. Použití takových vod však pro jejich uživatele představuje zvýšené hygienické riziko. Na těchto stránkách chceme na možná rizika nejen upozorňovat, ale i navrhovat opatření k jejich zmírnění.

 

Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích

Stránka projektu řešeného v období 3/2020 až 2/2023 v rámci programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR

Celý článek ...

Metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení pro...

Celý článek ...

Dešťovka – rizika spojená s využíváním srážkových/recyklovaných vod v domácnostech a jiných pobytových prostorách

Materiál vydaný SOVAK ČR s využitím podkladů MUDr. Františka Kožíška

Celý článek ...

Šedé vody z pohledu hygienika a legislativy

Články otištěné v časopise SOVAK č. 2/2012 a č. 6/2012 a ve sborníku z konference...

Celý článek ...